CDra bouwkundig buro


Een buro dat zich toespitst op bouwkundige ondersteuning in brede zin als het gaat om inzet voor tekenwerk, advies en bouwcontrole, zoals:

Tekenwerk (bouwkundig)

- Vanaf Definitief Ontwerp tot en met Revisie

Tekenwerk (representatief)

- Verkoop-/huurtekening
- Planpresentatie (2D / 3D)
- Perspectief / 3D massa

Tekenwerk (gebruik)

- Bedrijfshulpverlening-/ ontruimings-/ vluchtplannen plattegronden
  volgens NEN 1414
- Meetstaten verhuurbare oppervlakte volgens NEN 2580
- Inrichting / inventaris
- Splitsingstekeningen

Tekenwerk (beheer en archivering)

- Beheer, mutaties en uitgifte van tekeningen
- Digitaliseren van handmatige tekeningen
- Opname bestaande toestand

Advies

- Bestek
- Technische omschrijving

Bouwcontrole

- Beoordelen van bestekbescheiden (bestekboek en tekeningen)
- Begeleiding op de bouw
- Toezicht, opnames, opleveringWebsite


Wij zijn momenteel bezig om onze website te hervormen. Bent u alvast benieuwd naar hoe wij u van dienst kunnen zijn neem dan contact met ons op via:


T. 0162 - 68 74 40

of

E. info at cdra punt nl.